Dowiedz się więcej o coachingu Kraków.

Całkowite spożytkowanie swojego potencjału może okazać się problematycznie. Czasem zwyczajnie brak nam motywacji, kiedy indziej źródłem kłopotów bywają kwestie psychologiczne. Bez względu na przyczynę, tego typu przeciwności bywają bardzo dokuczliwe i w wielu przypadkach hamują rozwój osobisty bądź zawodowy. Co najgorsze, zwalczenie ich na własną rękę jest wyjątkowo trudne, a często wręcz niewykonalne. Dlatego powinno się wspomóc się doświadczeniem ekspertów. Tym bardziej, iż techniki stosowane dzisiaj przez coachów w szeregu przypadków okazują się bardzo efektywnym instrumentem w pokonywaniu przeszkód stojących na drodze do zdobycia wyznaczonych celów.

Profesjonalny coaching. Na czym to polega?

Praca z coachem rozpoczyna się od obustronnego poznania się. Na starcie ważne jest bez wątpienia zbudowanie szczególnego typu więzi oraz dwustronnej ufności, które są potrzebne do tego, aby osiągnąć planowane rezultaty. W czasie początkowych spotkań – które mogą odbywać się za pośrednictwem rozpowszechnionych komunikatorów internetowych czy też przez telefon – coach pozna również kwalifikacje, ambicje i charakter swojego klienta, a także uzgodni z nim strategię działania. W toku współpracy zwykle przeprowadza się kilka sesji coachingowych, które trwają na ogół 90 minut. Ostatnie spotkanie to natomiast okazja do ewaluacji działań oraz sprawdzenia, na ile klient będzie sobie radził z danymi trudnościami na własną rękę. To, jakie problemy będą poruszane w trakcie sesji coachingowych zależy od priorytetów osoby zwracającej się o pomoc – może to być podniesienie szeroko rozumianej satysfakcji z życia lub wzrost jego efektywności.

Coaching – poszerz swoje kwalifikacje zawodowe bądź personalne

Na profesjonalny coaching można zdecydować się w różnorodnych przypadkach. Jednym z najpoważniejszych argumentów przemawiających za skorzystaniem z pomocy coacha, jest chęć kompletnego zagospodarowania skrytego potencjału celem poszerzenia kwalifikacji zawodowych lub personalnych. Coach psycholog może też w zauważalny sposób pomóc nam w podniesieniu komfortu życia, wzmagając poziom satysfakcji, a także ucząc, w jaki sposób redukować lęki.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]