Zajrzyj na https://tlumaczalnia.pl/ceny/, aby znaleźć informacje o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na rynki z całego świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień polscy tłumacze sporządzają mnóstwo zwykłych i uwierzytelnionych przekładów na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i statystycznych obywateli.

Pomimo, że w sieci bez trudu można wyszukać bezpłatne platformy do translacji, jeszcze przez lata nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko obowiązkowe, przykładowo gdy musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się z grubsza wyliczyć koszt tłumaczenia. Co zatem wpływa na koszt przekładu?

Język, czas wykonania, rodzaj przekładu – to ma wpływ na finalną cenę usługi

Finalną cenę translacji dokumentu determinują poniższe elementy:
1. Język, z którego lub na który chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (hiszpański, włoski) czy germańskich (niemiecki, szwedzki) będzie na pewno tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) lub słowiańskich (np. rosyjskiego, bułgarskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest praktycznie o wiele tańszy aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo tematyka dokumentu. Przekład umów handlowych, prac dyplomowych bądź artykułów medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla konkretnej branży, ale również stosowną wiedzę, by właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niepożądanych błędów.
4. Czas wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “na już” musimy szykować się na większy wydatek.

Czym różni się przekład uwierzytelniony od tłumaczenia prostego?

Warto podkreślić, iż przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak akt ślubu bądź dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym nadaje mu indywidualny numer oraz oznacza czy tłumaczenie wykonane było z oryginału, kopii bądź odpisu. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, z kolei w razie nieodzowności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]