Potrzebujesz zamówić badania operatorów Bielsko Biała? Zajrzyj w to miejsce.

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się ze żmudną i bardzo dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza zgłębić nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że badania te znajdują także zastosowanie na przykład w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: czy jest się czego bać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają znacznie od tych, jakie zobowiązani są przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc skrupulatny wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy inteligencji, a także testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie należy się obawiać. Do ich wypełnienia powinno się podejść otwarcie. Znaczenie ma szczerość oraz rzetelność zaznaczanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w przypadku osób zamierzających pracować jako operator maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją zyskujemy wiedzę, czy poddana badaniom osoba będzie umiała w wystarczająco szybki sposób reagować na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają także zdolność do widzenia steroskopowego, koncentracji uwagi oraz oceny prędkości obiektów będących w ruchu. Wszystko to ma w przypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich wykonywaniem?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może wykonać wyłącznie psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, do czego niezbędne jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić uprawnienia do obsługi maszyn. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]