Więcej informacji o badaniach kierowców Bielsko Biała - skieruj się tu.

Na sytuację na drogach w największej mierze wpływają umiejętności obsługujących poruszające się po nich samochody. Naprawdę ważne jest to dla kierowców profesjonalnych – na przykład taksówkarzy oraz kierowców TIR-ów i autobusów. W ich sytuacji istotne są zarówno kwalifikacje, jak i uwarunkowania psychiczne. Z tego powodu kierowcy z tych profesji w myśl prawa muszą regularnie przechodzić badania psychologiczne kierowców. Warto zatem napisać na ten temat parę zdań. Jak często powinny być przeprowadzane? Na czym opierają się tego typu badania psychotechniczne? I, co najistotniejsze, jak możemy się do nich przygotować?

Czego oczekiwać na badaniach psychologicznych kierowców?

Badania kierowców muszą być przeprowadzane co 5 lat. Ta reguła nie obowiązuje jednak specjalistów, którzy ukończyli pięćdziesiąt lat – powinni bowiem przeprowadzać je co trzydzieści miesięcy. Badania psychotechniczne kierowców przeprowadzane są przez psychologa w odpowiedniej poradni, który najpierw wykonuje badania osobowości. Mają one postać rozmowy z kierowcą, w czasie której odpowiada on na pytania dotyczące zachowań w skrajnych przypadkach. Następna faza badań psychologicznych kierowców to test na inteligencję, zaś następnie przeprowadzane są badania na odpowiednich urządzeniach, w czasie których badana jest percepcja prędkości, podzielność koncentracji zdolność szybkiej reakcji czy widzenie w ciemności.

Jak nastawić się do badań psychologicznych kierowców?

Po ich wykonaniu kierowca jest zapraszany na rozmowę z psychologiem, który w jej trakcie powiadamia go, czy przeszedł badanie. Co ważne, musimy pamiętać, iż nie dla każdego ich rezultaty będą pomyślne. Szanse na pomyślne przejście badań psychologicznych kierowców można jednak nieco zwiększyć. W jaki sposób? W internecie znajdziemy różne opisy działania urządzeń, na których są wykonywane badania psychotechniczne – to świetne narzędzie, by zawczasu przekonać się, jak one działają.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]