Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w tej dziedzinie? Skontaktuj się z coachem biznesu.

Sektor zatrudnienia w XXI w. jest bardzo konkurencyjny i wymusza notoryczne dostosowywanie się do jego aktualnych wymagań. Skutkiem tego tak istotny jest nie tylko rozwój osobisty pojedynczego pracownika, lecz również efektywna organizacja pracy większych zespołów pracowników w firmach. W takich działaniach warto wesprzeć się wiedzą jakie posiada coach.

Sesje z coachem biznesu – rozwiń nowe umiejętności zawodowe

Profesjonalny coach psycholog służy pomocą w rozszerzeniu zakresu umiejętności danej osoby, przygotowuje ją na zachodzące zmiany i przyszłe wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona znacznie skuteczniej rozwijać swoje kwalifikacje, co owocuje lepszymi wynikami w pracy, ale też tworzy szersze perspektywy kariery. Coach koncentruje się na ambicjach i postanowieniach klienta, toteż sesje z nim zawsze są spersonalizowane, zorientowane na zrealizowanie uzgodnionych założeń. Kto zazwyczaj postanawia skorzystać z usług doradcy zawodowego? Są to w głównej mierze menedżerowie czy właściciele firm, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w sektorze zarządzania i organizacji pracy.

Współpraca z doradcą zawodowym – pierwsza rozmowa i poznanie ambicji klienta

Podstawą owocnej w pozytywne rezultaty pracy z coachem kariery, jest staranne zrozumienie klienta. W związku z tym inicjujące spotkanie z coachem skupia się na dokładnym ustaleniu aspiracji i oczekiwań klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, doświadczenia, najboleśniejszych klęsk oraz najważniejszych zwycięstw zawodowych. Pozwala to ustalić, czy najlepszą strategią rozwoju będzie coaching czy może doradztwo, a także wstępnie uzgodnić częstotliwość i ilość sesji koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych wyników. Rozmowa wstępna nie musi odbywać się z coachem twarzą w twarz – można połączyć się telefonicznie czy też przez komunikator. Po ukończeniu uzgodnionej ilości spotkań coach sporządza podsumowanie. Wymienia w nim, które zamierzenia zostały osiągnięte, jak również czy potrzebna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]