Tu kupisz kontenery na złom.

Część odpadów nie powinno być wyrzucanych do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane w czasie różnych prac budowlanych i remontów, jak również odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z gromadzeniem i transportem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do magazynowania i transportu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Wśród nich można wymienić między innymi ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]