Więcej szczegółów o notach księgowych 40 euro.

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 70 oraz 100 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać niezwłocznie, a może wykorzystać jako jeden z etapów działań windykacyjnych?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co ważne, taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy budowanych często przez lata dobrych układów partnerskich. W końcu zwłoka w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią krótkotrwałych problemów finansowych czy jednorazowego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W momencie, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Informacje o tym zawarto we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Przedsiębiorcom rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest także w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]