Niezbędne wiadomości w temacie metody kasowej. Przekonaj się!

Przedsiębiorcy zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru czy usług. W tej sytuacji fiskus nie interesuje się czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki powinno się spełniać, żeby z niej skorzystać?

Nie pojawienie się na rachunku opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą czasem znajdują się w położeniu, gdy są zmuszone wiele razy dopominać się od kontrahenta zapłaty za zrealizowane usługi czy też sprzedane produkty. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet świetnie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków w ustawowym terminie i ostatecznie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył łącznie z podatkiem 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej należności. Mając na uwadze wymieniony wcześniej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców, niemniej jednak muszą oni pamiętać, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeśli zatem sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Konieczne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne opisanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi odradzają biznesom metodę kasową?

Biura rachunkowe często odwodzą niewielkie przedsiębiorstwa od rozliczania metodą kasową podatku VAT. Zwykle powodem tego jest po prostu problem z ciągłym kontrolowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem skrupulatnego ich pilnowania, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wysyłających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Tymczasem już przy kilkuset fakturach nadzorowanie należności pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia redukcję prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]