Skieruj się na https://flobo.io/bankowosc/co-to-jest-system-rozliczen-miedzybankowych-swift/, aby znaleźć informacje o systemie bankowym SWIFT.

Pomimo, iż de facto regularnie korzystamy z przelewów bankowych, mnóstwo Polaków po raz pierwszy dowiedziało się o istnieniu systemu SWIFT w 2022 roku w kontekście rozważania wdrożenia sankcji w stosunku do Rosji jako odpowiedź Zachodu na konflikt zbrojny na Ukrainie. Ale system SWIFT stosowany jest już od lat siedemdziesiątych XX w. i jest jednym z podstaw efektywnego działania międzynarodowego rynku finansów.

System rozliczeń SWIFT nie jest jedynym w użyciu

SWIFT to akronim od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, co po polsku tłumaczy się na Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Zwykle jednak ten skrót stosuje się do nazwania międzynarodowego systemu rozliczeń międzybankowych, bez którego wykonanie przelewów międzynarodowych byłoby niezaprzeczalnie zdecydowanie bardziej złożone niż obecnie. SWIFT to jeden z najpopularniejszych, ale nie jedyny stosowany aktualnie system tego rodzaju. Nie licząc m.in. w Polsce korzysta się także z systemów: Elixir, SEPA i SORBNET.Na świecie działają także różnorodne systemy lokalne, służące wyłącznie do rozliczeń między bankami na terenie konkretnego państwa.

Co jest wobec tego najważniejszym atutem systemu SWIFT? Obejmuje on swoim działaniem prawie wszystkie państwa na świecie, a przy tym korzystają z niego nie tylko banki, których liczba aktualnie przekracza już 10 tys., ale też giełdy, domy maklerskie i sporo pozostałych instytucji finansowych. Każdy uczestnik systemu bankowego SWIFT musi mieć swój niepowtarzalny kod (Bank Identifier Code), składający się z 8 znaków (cyfr i liter). Możliwe jest też przyznawanie kodu SWIFT oddziałowi banku, wówczas taki kod posiada 11 znaków.

System SWIFT – przedstawiamy kody BIC popularnych polskich banków

Nawet jeśli zaledwie sporadycznie realizujesz transakcje międzynarodowe, warto pamiętać kod BIC/SWIFT swojego banku, a co najmniej wiedzieć gdzie błyskawicznie odszukać takie dane. Niżej znajdziesz kody BIC kilku popularnych banków, obecnych w Naszym kraju.

– Credit Agricole: AGRIPLPR
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Getin Bank: GBGCPLPK
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– PKO BP (w tym dla rachunków PKO Inteligo): BPKOPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– CitiBank: CITIPLPX
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– Santander Bank Polska: (wcześniej BZ WBK): WBKPPLPP

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]