Tania windykacja - sprawdź informacje o ofercie na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Może być sporo przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, lecz też firmy z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – cykliczne przypominanie o wymogu wniesienia opłaty

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez proces windykacji długu. Chociaż termin ten prawie każdemu negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w trakcie którego prowadzi się w stosunku do dłużnika różne czynności zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu przelania opłaty. Kiedy ta strategia windykacji pozostanie bez odzewu, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i każdego miesiąca generuje podobną liczbę paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie będzie przelana w określonym terminie z pewnością się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu księgowania wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z Flobo może ustawić własne harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do nieterminowych klientów, definiując m.in. odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, kolejnymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 € oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Na koniec, gdy wypunktowane powyżej kroki nie przyniosą pożądanego skutku, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie wpływających należności, a po kilku miesiącach bywa też przyczyną zauważalnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]