Pokaźna porcja informacji o dekarbonizacji przemysłu. Zobacz koniecznie!

W wyniku rozkwitu przemysłu pojawiło się nagłe zwiększenie popytu na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Ogromne zużycie energii, a także świadomość jej marnowania na wielu etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa szukają pionierskich rozwiązań, które nie tylko obniżą wydatki poniesione na działalność, ale także przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich oddziaływania na ekosystem.

Energia z odzysku, trigeneracja, kogeneracja – o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które ma na celu wzmocnienie niezależności energetycznej przedsiębiorstw przez wdrażanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze użycie źródeł energii, przede wszystkim przez zmniejszenie wykorzystania gazu i węgla czy zwiększenie elektryfikacji. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła oraz prądu, bądź trigeneracja, podczas której poza ciepłem i energią w trakcie pojedynczego procesu technologicznego produkowane jest także zimno.

W szeregu dziedzin przemysłu osiągalne jest również wykorzystanie energii z odzysku, to znaczy ”energii odpadowej”. To energia, która jest wytwarzana podczas procesów produkcyjnych i która z reguły bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji nieodwracalnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a następnie ponowne jej wykorzystanie przynosi po jakimś czasie duże oszczędności, a także skutkuje zmniejszeniem się śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozwoju przemysłu w przyszłych dekadach

W dobie powszechnego zrozumienia szkodliwego oddziaływania człowieka na otoczenie oraz wiedzy, iż złoża gazu i ropy za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, bowiem jest zabezpieczeniem jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Zwrot przemysłu ku użyciu energii odzyskanej i odnawialnej to najwłaściwsza metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Oczywiście, wdrożenie tego typu rozwiązań wiąże się ze dużymi kosztami, jednakże w ostatecznym rozrachunku profity jakie one zapewniają, pod każdym względem je kompensują. Oszczędności związane z obniżeniem wydatków ponoszonych na kupno energii już po kilku latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką inwestycję. Natomiast zmniejszenie śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego wpływu na środowisko to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Nasz adres:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10